Het team gaat vliegen

 

Hoe laat je een team vliegen?

  • Stel een duidelijk gezamenlijk einddoel
  • Creëer een sfeer van vertrouwen
  • Laat de teamleden investeren in de noodzaak tot samenwerken
  • Ontwikkel betrokkenheid en commitment bij het team en bij de onderneming
  • Zorg dat men op de hoogte is van elkaars kwaliteiten en eigenaarschappen
  • Motiveer de teamleden te investeren in zelfontwikkeling
  • Investeer in de onderlinge relaties en in de (mate van) autonomie van de leden
  • Wees transparant zodat open communicatie mogelijk wordt
  • Huldig de verschillende meningen en ga conflicten niet uit de weg
  • Have fun

 

“Effectievere teams door betere samenwerking”

SW richt zich op het verbinden van mensen die zich bewegen binnen een professioneel team. Wanneer stock-photo-diverse-people-in-a-meeting-and-teamwork-concept-217486570zij op een verschillende ‘golflengte’ zitten begrijpt men elkaar vaak niet en wordt de onderlinge verstandhouding met name daardoor bepaald. Of wanneer er onvoldoende ruimte of aandacht is voor open communicatie. In dat soort situaties is een professioneel coaching traject noodzakelijk om te voorkomen dat teams volledig vastlopen en om er voor te zorgen dat men weer plezier krijgt in het samen werken of leven. De coach is in staat barrières weg te nemen die niet vanzelf verdwijnen. Mensen voelen zich gelukkiger in hun rol. Door een unieke persoonlijke benadering wordt de verbinding tot stand gebracht en nemen de resultaten toe.

 

Openheid                                            Passie                                    Betrokkenheid

Stress      Veiligheid           Lage productiviteit         Energie            Verzuim     Succes

    Vertrouwen                                   Eigenaarschap                                    Plezier

Het reguliere onderwijs richt zich vrijwel uitsluitend op het ontwikkelen van gespecialiseerde vakgebieden. Studierichtingen en selectiecriteria zijn doorgaans volledig afgestemd op kennis en vaardigheden die nodig zijn om een bepaald vakgebied op niveau aan te kunnen. In dat hele proces is te weinig aandacht voor bepaalde communicatieve vaardigheden die nodig zijn om optimaal met elkaar te kunnen samenwerken. Dit geeft strubbelingen in de interdisciplinaire samenwerking maar zeker ook binnen het eigen team. Op het oog eenvoudige communicatietechnieken worden niet beheerst, simpelweg omdat men nooit heeft geleerd om ze toe te passen. Soms ontstaat er onenigheid die niets te maken heeft met de eigenlijke taken maar die er voor zorgt dat het team volledig ontspoort. Er is alleen maar aandacht voor de tegenstellingen en men heeft grote moeite om zich aan te passen. Communicatie wordt beperkt tot het hoogstnoodzakelijke. Het hoeft geen betoog dat dit leidt tot een dramatische terugval in de totale prestaties van het team.

NAAM richt zich op de persoonlijke ontwikkeling op het communicatieve vlak van de personen in kwestie in specifieke situaties. Er wordt gekeken waar het mis gaat of zou kunnen gaan en vervolgens wordt de oplossingsrichting vastgesteld en geïmplementeerd. Volledig afgestemd op de individuen en in samenwerking met het betreffende team.