Management teams

 

Gewoon rechtdoor is soms al lastig

Natuurlijk willen we allemaal dezelfde koers volgen. We hebben immers afspraken gemaakt. Maar soms is er minder commitment dan zou kunnen en dreigt het gemeenschappelijke doel in gevaar te komen. Wellicht doordat spanningen en/of werkdruk te hoog oplopen of doordat de afdelingsbelangen steeds zwaarder gaan wegen en je je met name daarvoor verantwoordelijk voelt.

Ook kan het zijn dat het team steeds minder vertrouwen krijgt in de goede afloop. Immers, plannen maken betekent niet altijd dat we de bijbehorende afspraken ook nakomen.

Lagere werkdruk en meer energie

Hoge werkdruk en afgesproken doelstellingen kunnen veelal niet direkt worden beïnvloed, maar wel de manier waarop je daar als team mee omgaat. Uiteindelijk blijkt dan dat die lagere werkdruk toch binnen bereik ligt en zit het team weer op koers.

Door aandacht te besteden aan de verschillende leiderschaps- en communicatiestijlen en de talenten van de verschillende teamleden beter voor de buhne te brengen kunnen leidinggevende teams prachtige resultaten behalen. De enorme impact van transparant leiderschap wordt duidelijk..

Samen Werken leert een team efficiënter om te gaan met de beschikbare energie die nodig is om het vastlopen te voorkomen.