Visuele beleving

De invloed van de omgeving

SW onderschrijft het belang van omgevingsvariabelen bij het persoonlijk functioneren. Onder de wereldwijd meest succesvolle ondernemingen is dit belang reeds lang bekend en wordt hier veel aandacht aan besteed. De succesfactoren worden in hoge mate bepaald door het welbevinden binnen een werkomgeving.

Mogelijke stoorzenders worden geëlimineerd waardoor men zich “lekker in zijn vel voelt” en alle aanwezige positieve energie kan worden aangewend om focus te houden op de dingen die er in het persoonlijk functioneren echt toe doen. Dit geeft een opvallende rendementsverhoging.

Surroundcoaching™ omvat:

  • Werkplekinrichting
  • Decoraties
  • Kledingadviezen

Met beperkte middelen en kosten kunnen spectaculaire resultaten worden behaald.