Thuis

Staat kennis altijd garant voor resultaat?

Teams van hoogopgeleide, sterk gespecialiseerde werknemers hebben vaak moeite met de interne communicatie. Het reguliere onderwijs richt zich vrijwel uitsluitend op het ontwikkelen van gespecialiseerde vakgebieden. Studierichtingen en selectiecriteria zijn doorgaans volledig afgestemd op kennis en vaardigheden die nodig zijn om een bepaald vakgebied op niveau aan te kunnen. In dat hele proces is te weinig aandacht voor bepaalde communicatieve vaardigheden die nodig zijn om optimaal met elkaar te kunnen samenwerken

“Het benutten van het volle potentieel is afhankelijk van de manier van communiceren”

Samen Werken is gespecialiseerd in het vlot trekken van dit soort situaties. De problemen worden geïnventariseerd, benoemd en omgebogen. Altijd met een positieve inslag en met respect voor het individu. Er wordt een blijvend veilige sfeer gecreëerd waarin mensen de ruimte voelen om zich verder te ontwikkelen en de dingen bij hun naam te noemen.

Men leert op een natuurlijke manier positiever, transparanter en efficiënter met elkaar te communiceren. De samenwerking verbetert en de resultaten nemen toe.